//
archives

Metro

Deze tag is geassocieerd met 1 bericht

ELD : duizenden leerplichtige scholieren onterecht thuis

Digitale dossiervorming over jongeren beperkt zich niet tot alleen het DDJGZ. De kwestie is aanzienlijk breder dan dat. Met alle gevolgen van dien. In dit METRO artikel beschrijft onderwijsjurist Katinka Slump problemen die ontstaan door digitale dossiervorming door schoolmedewerkers over individuele leerlingen. Dat gebeurt in het zogenaamde Elektronisch Leerlingendossier (ELD). Wanneer leerlingen zich naar het … Lees verder

Volg ons

@digdosjeugd

Advertenties