//
you're reading...
DDJGZ vh EKD

Uit het NRC krantenarchief

Photo of André Rouvoet, leader of the Dutch po...

Image via Wikipedia

Wat schrijft NRC over het elektronisch kinddossier? In het krantenarchief vonden we de  volgende artikelen en columns.

* Andre Rouvoet, de makke van te graag het goede willen doen. Citaat uit Column Marc Chavannes (NRC, 30-4-2011):
“André Rouvoet werd een minister die zijn betrokkenheid bij het welzijn van kinderen in rotsituaties omzette in een soort staatsgrimmigheid die ook honderdduizenden niet-zorgelijke kinderen een Elektronisch Kinddossier kan opleveren. De minister die verstrikt raakte en bleef in de eindeloos reorganiserende Centra voor Jeugd en Gezin, symbolen van bureaucratie, onmacht en geldverspilling. Een ramp voor gemotiveerde hulpverleners. Wachtlijsten en dossiers”
.

* Overheid, pas op met al uw databanken, Folkert Jensma (NRC, 15-03-2011)
citaat 1:
“de burger wordt een product van de informatiesystemen in plaats van andersom. En, zegt Prins, je hebt tegenwoordig als burger vaak de bewijslast om te laten zien dat het niet klopt. Dat kan leiden tot een rondgang waarbij op honderd deuren moet worden geklopt. Daarachter bevinden zich evenveel sceptische informatiebeheerders die liever de eigen databank geloven dan de burger.”

citaat 2:
“Vele databanken Het verzamelen van steeds meer informatie en het aanleggen van koppelingen daartussen lijkt nauwelijks meer in het gareel te krijgen, schrijft de WRR vandaag. Welke systemen betreft het onder meer? In de bevolkingsadministratie: biometrisch paspoort met centrale databank. In de opsporing: automatische kentekenregistratie, DNA-databank, Melding Ongebruikelijke Transacties, camerabeveiliging. In de medische zorg: EPD. In de jeugdzorg: Verwijsindex Risicojongeren, Zorg-voor- Jeugdsystemen, elektronisch kinddossier, Prokid, Sisa-systemen (Signaleren en Samenwerken). In het reizigersverkeer: migratiedatabanken als het Schengen Informatie Systeem, het Visa Informatiesysteem en het Eurodacsysteem, de ov-chipkaart en de Passenger Name Records.”
.

* Code rood als voorspeller van opvoedingsproblemen, Frederiek Weeda (NRC, 04-03-2009) Schoolartsen proberen met vragenlijst problemen van kinderen snel te signaleren, sommige ouders zijn kritisch.
citaat:
“Sinds kort heeft de schoolarts een nieuwe taak: hij moet via vragenlijsten kinderen screenen op psychosociale problemen en moeilijkheden thuis. Alle kinderen. Op vijf-, tien- en dertienjarige leeftijd krijgen ze een vragenlijst mee met ongeveer dertig vragen.
Het past in het beleid van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) om ernstige problemen in de opvoeding te voorkomen. Volgens de nieuwe richtlijn Vroegsignalering psychosociale problemen moeten schoolartsen problemen van kinderen vroeg opsporen en ouders helpen voordat ze uit de hand gelopen zijn. Maar veel hoogopgeleide ouders vinden het onzinnig.”

.

* Er is allang een kinddossier. Het wordt alleen digitaal. Rinda den Besten (NRC, 04-10-2008)
citaat: “Dat de politiek scherp is op privacy is goed, maar het kinddossier bestaat al zeer lang. Uit ervaring blijkt dat juist dossiers van kinderen die veel van school veranderen, kinderen die leven in een onduidelijke gezinssituatie, kinderen die in opvanghuizen hebben gewoond, bijvoorbeeld vrouwenopvang, enzovoorts, vaak niet meer te achterhalen zijn. Elkaar onnodig bang maken over privacyissues helpt deze kinderen niet. Integendeel.”

.

* Geen kind mag aan zorg ontsnappen, Andre Rouvoet (NRC, 19-02-2008)
citaat: “Het dossier is níét van de overheid, maar van de professionals in de consultatiebureaus – zoals papieren dossiers dat al decennialang zijn. Het is een medisch dossier dat alle relevante informatie van het kind bevat betreffende zijn gezondheid en zijn psychosociale en cognitieve ontwikkeling.”

.

De stelling van Jos Lamé: het elektronisch kinddossier is stalinistisch en megalomaan (NRC, 09-02-2008) Politici hameren op het belang van coördinatie in de zorg. Het gevolg: een gigantische bureaucratie die fataal is voor de hulpverlening, zegt Jos Lamé van de Riagg Rijnmond tegen Antoinette Reerink. Lees verder

Citaat:
“U vindt het kinddossier zelfs gevaarlijk.

„Mensen moeten allerlei gegevens inleveren waarvan de waarde uiterst dubieus is. Het is heel gevaarlijk dat te doen omdat die informatie misbruikt kan worden. Mensen moeten weigeren hieraan mee te werken. Ik verzet me tegen de uniformiteit. Het is niet zo dat alle informatie altijd voor iedereen relevant is. Iedereen heeft zijn eigen informatiebehoefte. Het gevaar dreigt ook dat het melden of signaleren van problemen reeds als handelen wordt gezien.”

Kunt u dat toelichten?

„Hulpverleners kunnen gaan zeggen: mij valt niets te verwijten want ik heb signalen die op problemen kunnen duiden gemeld. Uit angst voor rechtszaken, gaan zorgverleners zich indekken. Ze redeneren: laat ik maar snel melden en doorverwijzen want ik ben kwetsbaar. Met meldcodes en juridische procedures wordt een averechts effect bereikt: indekken in plaats van beter hulp verlenen.””

.

Uit de berichten blijkt dat de kwestie ruimschoots bekend is. Lamé spreekt vanuit de praktijk. Rouvoet handelt vanuit het beginsel ‘zero tolerance’ en Den Besten vanuit de opvatting dat digitale gegevens aan dezelfde dynamiek onderhevig zijn als papieren dossiers.
Verder valt op dat Weeda dit artikel twee jaar geleden schreef.
Dit jaar wordt het elektronisch kinddossier onder een andere naam(!), digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg, geimplementeerd.

Geruisloos, naar het schijnt.

Overigens werd in dit artikel melding gemaakt van bewaren dossier tot 29 jaar. Inmiddels is dat tot 35 jaar.

Voor de volledige artikelen: NRC krantenarchief (alleen voor abonnees).

Advertenties

Reacties

Een gedachte over “Uit het NRC krantenarchief

  1. Een addertje onder het gras, door Aukje van Roessel in de Groene Amsterdammer: http://www.groene.nl/2008/49/een-addertje-onder-het-gras

    Geplaatst door AN | 23 september 2011, 15:06

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Volg ons

@digdosjeugd

Oeps: Twitter reageert niet. Wacht svp een paar minuten en ververs deze pagina.

Advertenties
%d bloggers liken dit: