//
you're reading...
Activiteiten, DDJGZ vh EKD, Overheid en Beleid, Privacy | Bescherming persoonlijke levenssfeer

Alle Nederlanders tot 35 jaar in een dossier van de GGD


Hoe de zoektocht begon
GGD Jeugdgezondheidszorg stuurde ons een kennisgeving. Het betrof een afspraak voor een gezondheidsonderzoek voor onze zoon.
Al lezend steeg bij ons de verbazing met de minuut.
Wat gebeurt hier?
Wie wil wat weten van ons kind en waartoe?
Een telefoontje aan de GGD leert dat het niet alleen om hem gaat. Alle leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs ontvangen deze uitnodiging.

Situatie

 • In Nederland worden alle kinderen in de leeftijd 12-14 jaar opnieuw uitgenodigd door de GGD voor een onderzoek over gezondheid, groei, ontwikkeling en leefwijze. De jeugdgezondheidszorg betreft alle kinderen van 0 – 19 jaar.
 • Onderdeel van het onderzoek zijn twee vragenlijsten op naam.
 • De vragen hebben tot doel afwijkend gedrag vroegtijdig op te sporen.Voorbeeld van vragen op de vragenlijst:
  ‘ik neem dingen weg die niet van mij zijn thuis op school of op andere plaatsen.
  ’Ik word erg boos en ben vaak driftig’,
  ‘Ik vecht vaak.’
 • De gegevens worden vastgelegd in een digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (voorheen EKD genaamd)
 • Bewaartijd Digitaal Dossier JGZ is 16 jaar.
 • De privacy is gewaarborgd volgens het privacyreglement.
 • Verwijderen gegevens alleen mogelijk als zorgverlener dat ‘niet strijdig met zijn zorgplicht’ vindt.
 • Het dossier is NIET bedoeld voor huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie of andere personen en instanties. Ook niet als zij bij de zorg voor het kind betrokken zijn
 • bezwaar maken, klachten doorgeven, kan alleen schriftelijk via een brief met postzegel.

Taak GGD Jeugdgezondheidszorg
De GGD heeft de taak om de gezondheid en ontwikkeling van een kind in kaart te brengen, begrijpen we. Niet in het belang van het kind, maar in het belang van de publieke gezondheid (die van ons als samenleving als geheel). Dat lijkt ons een goede zaak. Dat de GGD hiertoe epidemiologisch onderzoek doet, eveneens.

Opmerkelijk is echter de manier waarop de GGD dit operationaliseert!
Voor epidemiologisch onderzoek zijn geanonimiseerde steekproeven een veel beter middel om een goed beeld te krijgen van de publieke gezondheid.

De gekozen handelwijze wekt de suggestie dat de GGD zich als instelling met dingen gaat bemoeien waar helemaal geen directe aanleiding toe is. Naar ons idee is dat buitengewoon onwenselijk. In ons land ligt het primaat van de zorg voor het eigen kind bij de ouders, dachten we.

* * *

Dit roept een flink aantal vragen op.

#durftevragen    

 • Wat zou de GGD wel en niet mogen verzamelen in het licht van haar taken zoals vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG)?
 • Voor 100% van de kinderen een digitaal dossier?
 • met vragenlijsten op naam?
 • wat is de relatie tussen vragen die betrekking hebben op vroegtijdige opsporing gedragsproblemen en dataverzameling voor epidemiologisch onderzoek?
 • Waarom in hetzelfde dossier vastleggen?
 • 16 jaar bewaren?
 • Hoe gewaarborgd is de privacy?
 • Wat is precies de zorgplicht van de zorgverlener?
 • Wat te denken van de brief met postzegel als je klachten hebt over het digitaal dossier?

Bron:

Brief aan ouders/verzorgers van GGD Hollands Noorden, september 2011
Brochure GGD Hollands Noorden Centrum voor jeugd en gezin.
Website http://www.DDJGZ.nl

.

.

* Update 25 september 2011

Op de website Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg lazen we

Waarom worden JGZ-dossiers digitaal?
Digitale dossiers zijn beter leesbaar dan handgeschreven dossiers. Gegevens kunnen beter en veiliger worden overgedragen. Dat is belangrijk voor het geval kinderen verhuizen, op twee adressen wonen of een andere arts of verpleegkundige krijgen.

#durftevragen
Waar kunnen we de onderbouwing lezen voor deze aanname?

Kunnen ouders het digitale dossier weigeren?
Nee, ouders kunnen de aanleg van een dossier (papier of digitaal) niet weigeren. Het is wel mogelijk voor ouders en kinderen het dossier in te zien en te vragen om correctie en verwijdering van gegevens. De arts of verpleegkundige behoudt daarbij zijn verantwoordelijkheid om een dossier bij te houden over het kind dat hij in zorg heeft. Hij kan correctie en verwijdering weigeren in het belang van de zorg voor het kind.


Advertenties

Reacties

Trackbacks/Pingbacks

 1. Pingback: EKD: Kansen en Kanttekeningen « Digitaal Dossier JGZ (EKD) ja/nee? - 29 september 2011

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Volg ons

@digdosjeugd

Advertenties
%d bloggers liken dit: